Out-run Frederiksund

Dette aftryk blev senest opdateret den 28/02/2024.

Ejeren af dette websted er:

Out-Run Frederikssund Frivillig
Bygvænget 9, 3600 Frederikssund
Danmark
E-mail: kontakt@outrunfrederikssund.dk
Telefonnummer: +4531624523
VAT ID: DK36642009

Den/de lovlige repræsentant(er) for Out-Run Frederikssund Frivillig:

Ole Clausen

1. Generel

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.

indmeldelse til VORES LØBEHOLD